Skierowanie na zabiegi

Zapisy prowadzone są codziennie w godzinach od 8 do 18.

SKIEROWANIE NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE – skierowanie na konkretne zabiegi, wystawione przez lekarza rehabilitacji medycznej, lekarza rodzinnego, neurologa, ortopedę, reumatologa. Pacjentowi z takim skierowaniem, planowane są zabiegi według zlecenia lekarza kierującego.

Zapisy prowadzone są codziennie w godzinach od 8 do 18.

Skierowanie jest ważne przez 30 dni od dnia wystawienia przez lekarza kierującego do chwili zapisu w placówce realizującej zlecenie.

Każde skierowanie musi bezwzględnie zawierać:

*czytelną pieczątkę jednostki kierującej z numerem REGON

*czytelną pieczątkę i podpis lekarza kierującego

*numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia NFZ (z wyjątkiem skierowań na zabiegi komercyjne – odpłatne)

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.