Rehabilitacja

Aktualności

IMG_1553

Rehabilitacja w domu pacjenta:                                                                     

Nasze samochody dojeżdżają do pacjentów których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne poruszanie się.

By skorzystać z rehabilitacji domowej należy uzyskać kontakt z placówką stacjonarną MEDIKAL-u .


Wizyty realizowane przez nasz podmiot są w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz odpłatnie.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.