KRIOTERAPIA MIEJSCOWA
polega na przyłożeniu przy pomocy specjalnego aplikatora bardzo niskiej temperatury, która dostarczana jest do miejsca zmienionego chorobowo. Zabieg zamrażania i rozmrażania powtarza się w jednym cyklu kilkakrotnie. Doprowadza to do zamarzania zawartości komórek, pękania błon biologicznych i w konsekwencji destrukcji tkanki.
<img src=”http://www.medikal.rzeszow.pl/web_images/07.jpg” alt=”” width=”200″ height=”300″ />